مدیر گروه

دکترسید رسول عمادی
تحصیلات:  علوم تربیتی
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  sremadi2001@basu.ac.ir
تلفن:  08138292615
تلفن داخلي:  225
آدرس:  دلنشگاه بوعلی سینا-دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند