جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 16212    1397/06/17

عنوان رساله:ارزشیابی طرح تعالی مدیریت مدارس دوره دوم متوسطه استان های غرب کشور بر اساس مدل سیپ

دانشجو: شوبو عبدالملکی

استاد راهنما:دکتر فخرالسادات نصیری

تاریخ و ساعت دفاع: یکشنبه 1397/06/18 ساعت 14

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند