کد خبر: 10853    1396/08/29
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 10851    1396/08/29
فرمت پوستر دانشجوئي در هفته پژوهش96
فرمت پوستر دانشجوئي در هفته پژوهش96
کد خبر: 10796    1396/08/21
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 10795    1396/08/21
انتصاب مدیر گروه حقوق
انتصاب مدیر گروه حقوق
کد خبر: 10792    1396/08/21
انتصاب مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
انتصاب مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
کد خبر: 10787    1396/08/20
اطلاعیه سخنرانی هفته پژوهشی
اطلاعیه سخنرانی هفته پژوهشی
کد خبر: 10654    1396/08/02
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
کد خبر: 10617    1396/07/25
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی
کد خبر: 10613    1396/07/24
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود گروه زبان و ادبیات فارسی
کد خبر: 10612    1396/07/24
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود رشته علوم تربیتی
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند