کد خبر: 16213    1397/06/17
مسیر دستیابی به برنامه درسی نیمسال 971
مسیر دستیابی به برنامه درسی نیمسال 971
کد خبر: 16212    1397/06/17
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 15876    1397/03/22
اطلاعیه بسیار مهم اداره آموزش
اطلاعیه بسیار مهم در خصوص شرایط ورود به محل برگزاری امتحانات
کد خبر: 15875    1397/03/22
مسیر دستیابی به برنامه امتحانات پایان ترم
مسیر دستیابی به برنامه امتحانات پایان ترم
کد خبر: 15856    1397/03/19
برنامه امتحانات ترم 962
برنامه امتحانات ترم 962
کد خبر: 15818    1397/03/12
اطلاعیه بسیار مهم تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه بسیار مهم تحصیلات تکمیلی
کد خبر: 15634    1397/02/03
اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دکتری
اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دکتری
کد خبر: 15621    1397/02/02
افتخار آفرینی همکار دانشگاهی
افتخار آفرینی همکار دانشگاهی
کد خبر: 15620    1397/02/02
هفته سرآمدي آموزشي دانشکده
هفته سرآمدي آموزشي دانشکده
کد خبر: 14578    1397/01/26
اطلاعیه فوری
اطلاعیه آزمون ججامع دکتری 1397
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند