کد خبر: 6297    1395/11/13
گزارش عملکرد پژوهشی دانشکده علوم انسانی
گزارش عملکرد پژوهشی دانشکده علوم انسانی سال های 1393،1394و1395
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند